Třetí týden

05.11.2022 14:00

Třetí týden v Indii už proběhl beze mě, ale snažím se být co nejvíce zapojená alespoň na dálku... :-) V sobotu strávil manžel celý večer s Vickym a jeho přáteli, které už známe z předchozích cest. Jeden z nich měl narozeniny, tak společně slavili a šli na dobrou večeři, a byla tak možnost s nimi opět navázat kontakt. U Vickyho doma se v týdnu uskutečnilo další shromáždění. Jeden z jeho sousedů si přišel pro modlitbu a Bůh se ho mocně dotkl. Z venkova dorazili další dva Vickyho příbuzní. Tato maminka se synem přijeli naprosto připravení vydat své životy Ježíši. Manžel kázal a potom se s nimi modlil a oni nadšeně přijali Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele. Haleluja! Evangelium se nezadržitelně šíří na další místa!

1.11. jsme s manželem oba nezávisle na sobě nepřehlédli tyto tři krásné jedničky a nově si připomněli Boží jedinečnost, Boží počátky a Boží "Prvenství, které změní tvůj život", jak jsem nazvala své vyučování toho dne a kde jsem kázala mimo jiné ze Zjevení 1,11. :-) Když je Bůh na prvním místě, všechno je možné! Boží prvenství přepisuje smrt na život! Toho dne měl manžel večer domluvenou schůzku a večeři s Pratikem. Pratik oslavil minulý pátek narozeniny a silně prožíval nový začátek ve svém životě. Přišel na hotel a nespěchal na večeři, chtěl nejprve povídat a modlit se. Hned se začal jako první modlit - znovu se cele odevzdával Ježíši, omlouval se, že nečetl tolik Bibli... Modlil se téměř hodinu! Sláva Bohu! Potom si společně ještě užili skvělou večeři, ale to už nebylo tak důležité... Manžel měl toho dne ještě jedno Bohem vedené setkání. Když se během dne stavil na ulici pro kokosovou vodu a kokos, tak ho tam oslovil jeden mladý muž. Dlouho spolu povídali. Tento právník, který vyučuje na vysoké škole, nikdy předtím neměl vysvětlené evangelium. Měl mnoho otázek a dostal mnoho odpovědí, vše mu dávalo smysl a byl viditelně Bohem zasažen. Říkal, že to byl úžasný rozhovor a že by v něm určitě rád ještě někdy pokračoval, tak si s mým manželem vyměnili na sebe kontakt. Sláva Pánu!

Během týdne se manžel samozřejmě setkal několikrát s Vickym a také ještě mluvil na různých místech s dalšími lidmi o Ježíši (jen někteří jsou zachyceni na fotografiích). Mocné Boží Slovo bylo zaseto a roste v životech těchto drahých lidí. Haleluja! Tento pátek dorazil manžel do Dharavi, jak slíbil, ale místnost nebyla k dispozici, tak alespoň opět strávil čas se Sonim a s Mohanem a po cestě mluvil s lidmi, kteří měli zájem. Boží světlo se rozmáhá a Boží láska proudí dál! Nezastavitelně! Na každé místě!

Oslava narozenin Vickyho kamaráda

Tito mladí lidé slyšeli evangelium

Shromáždění u Vickyho

Tito dva lidé (maminka se synem) se znovuzrodili

Vickyho soused si přišel pro modlitbu

Vickyho tatínek

Večeře s Pratikem

Na našem hotelovém pokoji

Výhled z hotelu

Dlouhý hovor s tímto mladíkem

Pátek v Dharavi

Se Sonim a Mohanem