Včerejší shromáždění

07.02.2017 22:48

V pondělí jsme si u Vickyho opět užili požehnané shromáždění. S velkým očekáváním dorazili lidé, které známe již z předešlých setkání a zároveň se objevilo i několik nových tváří. Naši milí sourozenci v Kristu nás překvapili velikou krásnou kyticí, kterou nám s láskou a poděkováním předali. Můj manžel pokračoval ve vyučování základních Biblických pravd a rovněž zodpovídal otázky, které někteří z přítomných pokládali. Jedna z dívek svědčila, jak moc jí pomáhají verše, které jsme jí minule ukázali a jež si v Bibli označila. I další lidé vyprávěli, co s Bohem prožívají a jak jsou šťastní, že Ho teď mohou znát a žít s Ním. Jeden mladý muž se na shromáždění rozhodl cele následovat Ježíše a přijal Ho za svého Pána a Spasitele. Haleluja! Po celou dobu převládala naprosto uvolněná atmosféra a Duch Svatý občerstvoval a povzbuzoval. :-) Po skončení jsme ještě s několika lidmi domlouvali křty, ale o tom zřejmě více až jindy... :-) Náš Bůh připravil vskutku mnoho dobrého a slavného a pro nás je ohromnou výsadou být toho součástí. Vicky nám dnes napsal, že měl včera v noci sen, v němž viděl, jak celá Indie následuje Ježíše. Amen, přesně to také v srdci vidíme a pevně tomu věříme! Miliony a miliony zachráněných, svobodných a šťastných Indů!!!

                          

Náš nový bratr v Kristu

                       

Odjíždíme v rikshe domů...