Velikonoce

30.03.2018 15:29

Jsem tak ráda, že známe mocnou pravdu o skutečném významu Velikonoc! :-) A nejenom, že jsme tuto pravdu poznali, ale také ji přijali a ona se stala naším každodenním životem! Spolu s Kristem jsme byli ukřižováni a poté vzkříšeni z mrtvých a od té doby žijeme jako nová stvoření v moci tohoto slavného vzkříšení! (Kol 2,12; Řím 6,4; Ef 2,5-6; 2Kor 5,17) Smrt v jakékoli podobě nad námi už nepanuje a my jsme v Kristu Ježíši více než vítězi! (Kol 2,15; Kol 1,13; Řím 5,17; Řím 8,37; 1Kor 15,57) Vždycky a ve všem! Pojďme s dalšími lidmi sdílet tuto Pravdu, Cestu a Život - našeho vzkříšeného Ježíše!!!