Cesta na indický venkov

21.10.2018 23:13

Tak konečně pár informací a hodně fotek :-) z manželovy několikadenní cesty po indickém venkově... Vicky nám o svém rodišti často vyprávěl a manžel ho spolu s ním plánoval již dřve navštívit a šířit i tam dobrou zprávu. Mnozí lidé spolu s Vickym nás však od takové cesty kvůli současné "náboženské totalitě" zrazovali. Stačilo jen několik měsíců počkat a situace se dost změnila. Vickyho bratranec s manželkou a malou dcerkou Aarohi se s námi během své návštěvy Bombaje setkali a znovuzrodili se. Manžel jim nakoupil Bible a další materiály a oni předtím, než se vrátili domů na venkov, vyjádřili velikou touhu, abychom je u nich doma navštívili a kázali evangelium také celé jejich rodině. Já jsem se s dcerami tou dobou již vracela do ČR, ale manžel moc rád pozvání přijal a s Vickym se tam na čtyři dny vypravili. 

Na fotografiích vidíte chronologicky zaznamenanou celou cestu, někde ani není třeba průvodní komentář... :-) Na pár místech však vysvětlující popisek naleznete. Manžel přespával v hotelu, který mu Vickyho příbuzní doporučili a jenž se nacházel nedaleko jejich bydliště. S Vickym si od známého na celý pobyt pronajali auto, jímž s mnohými členy jeho rodiny po okolních vesnicích (některé mají desetitisíce obyvatel) cestovali. Navštívili několik blízkých i vzdálených příbuzných, kde měl manžel příležitost kázat evangelium a za všechny se modlit. Všude byl vskutku vřele přivítán a pohoštěn. Na všech těchto místech neviděli předtím nikdy žádného cizince. :-) Když manžel pozval Vickyho rodinu do hotelu na dobrou večeři, všichni byli naprosto nadšení a dojatí až k slzám. Viděli, jak byl tento hotel před lety stavěn, často kolem něj projížděli a moc se toužili do něj jednoho dne, alespoň jedinkrát za život, podívat...

Během těchto čtyř dní manžel dvakrát sloužil v jediné církvi, která se široko daleko vyskytuje. Ta oblast je zatím křesťanstvím téměř nedotčena. Lidé na shromáždění manželovo poselství o Boží lásce a víře nadšeně přijímali a Duch Svatý tam úžasně jednal. Bylo zaseto mocné Boží Slovo a celá tato cesta Boží lásky a dobroty Vickyho rodinu silně zasáhla a trvale ovlivnila. Haleluja! Po návratu do Bombaje Vickyho příbuzní s velkým nadšením a vděčností volali a vzkazovali mému manželovi, jak s nimi Bůh jednal, co vše prožili a jak byli požehnáni. Sláva Bohu!

Odjezd na venkov

                                      

Před hotelem

       

V hotelovém pokoji

 

Výhled z okna

                                                                             

Během období dešťů bydlí v poslední místnosti v domě zvířata...

            

Vicky s bratranci

                     

Čerstvě nadojené...

     

Páteční domácí skupina

                                            

Shromáždění v církvi

                                             

S pastorem této církve

                                                                                                                   

Večeře v hotelu

    

Odjezd z hotelu

               

I tento muž slyšel evangelium

      

Na tržišti

      

Mám z tohoto prodeje slepic i video, ale myslím, že fotografie jsou více než postačující...

                                  

Všichni tito mladíci si vyslechli evangelium

                                              

Rozloučení s Vickyho rodinou

  

Cesta zpět