Výročí naší svatby - Our wedding anniversary

11.06.2016 23:24

Dnes jsme s manželem oslavili 22. výročí naší svatby. Společně jsme si užili nádherné odpoledne - viz foto. :-) Děkuji Bohu za tak úžasného manžela a přítele, kterého mi dal, a za to, že On sám se stal třetím pramenem našeho manželství (Kaz 4,12). Bůh je tak dobrý! Naplno si vychutnáváme tuto Jeho přemáhající a nekonečnou dobrotu a společně vystupujeme na stále vyšší úrovně Jeho Slávy. Přetékáme nebeskou láskou a radostí a věříme, že Boží dokonalý plán nemůže být ničím zastaven, že bude v našich životech a skrze ně slavně naplněn! Našemu Bohu patří všechna chvála!!!