Zbytek manželova pobytu (29.2. - 12.3.)

21.04.2024 14:41

Tak konečně zveřejňuji poslední události této 15. cesty. Po našem odletu manžela čekalo ještě hodně schůzek s námi již známými lidmi, ale rovněž i setkání s mnoha novými. Když kázal evangelium na nábřeží v Bandře, tak mu Bůh přivedl do cesty člověka s otevřenou ránou na noze (viz foto). Žebral o peníze na zákrok v nemocnici, který bylo nutné ten den nebo druhý den podstoupit, aby mu nemuseli nohu amputovat. Manžel mu nabídl, že se za něj bude modlit. Tento muž, který mluvil dobře anglicky, souhlasil, a během modlitby zažil mocný Boží dotek. Začal nohou dupat a nadšeně volat, že ho noha už vůbec nebolí. Manžel mu vysvětlil, že to byl Ježíš, kdo se ho takto mocně dotkl a sdělil mu celé evangelium. Následně, přímo tam na nábřeží na lavičce, tento muž vydal Ježíši celý svůj život. Až později prozradil, že byl muslim. Manžel mu daroval zbylý obnos peněz, který mu chyběl na ošetření nohy a zaplatil mu rikshu, aby ho do nemocnice dovezla. Po několika dnech mu tento muž volal, jak je nadšený z Ježíše a z toho, co s Ním prožil. Tak moc, že to musel vyprávět všem svým kamarádům a že se s nimi se všemi modlil stejnou modlitbu, jako se můj manžel modlil s ním a vedl je tak k Ježíši. 18 dalších muslimů tak skrze tohoto muže vyznalo Ježíše Krista svým Pánem a znovuzrodilo se. Sláva Bohu! Manžel se později opět s tímto mužem a s několika z těch nově uvěřivších v Bandře setkal. Všichni byli hladoví poznávat Ježíše více.

Na fotografiích si můžeš prohlédnout některá setkání s Vickym a s jeho kamarády či kolegy z práce. Někteří jsou již hodně otevření Ježíši, jiní se už znovuzrodili. Nadále jsme s nimi skrze Vickyho v kontaktu a sloužíme jim. Během těchto dní stihli u Vickyho tři shromáždění, kdy kromě jejich rodiny (přijelo i pár členů rodiny z venkova) pokaždé dorazili i někteří sousedé, kteří jsou již znovuzrození z této nebo z předchozích cest. Přijali čerstvou porci Slova a mocně zakusili úžasnou Boží přítomnost během modliteb. Jeden Vickyho soused, jenž přišel úplně poprvé, vydal hned svůj život Ježíši. Haleluja! 

Před rokem jsme se seznámili s dvěma mladými muži a během této cesty (ještě než jsme se Sári odjely) jsme s nimi strávili delší dobu (zmiňovala jsem v jednom z minulých příspěvků). Bratr jednoho z nich měl velký zájem poznat mého manžela, tak se společně setkali. Tento mladý muž uměl výborně anglicky a zajímal se o Ježíše. Manžel mu dopodrobna sdělil celé evangelium, které tento muž (muslim) předtím nikdy neslyšel a byl jím mocně zasažen. Tito bratři mému manželovi ukázali jejich rodinnou stavební firmu a seznámili ho i s jejich tatínkem. Evangelium se tak dostalo do celé této rodiny a nadále zůstáváme v kontaktu.

Manžel se samozřejmě setkal opět s Pratikem. Dlouho na hotelovém pokoji povídali o Ježíši a modlili se a potom strávili skvělý čas i u večeře v restauraci, kterou Pratik vybral. Také se manžel dvakrát sešel s Mohanem. V den, kdy měl Mohan narozeniny ho i s Meganou pozval do restaurace dle jeho výběru. Moc si to tam po všech stránkách užili!

Na chronologicky řazených snímcích jsou zachyceni i někteří z dalších lidí, kterým manžel předal evangelium nebo je i jinak požehnal (více píšu v popiscích). Není prostor se zde o každém z nich jednotlivě rozepisovat... 13.3. manžel odletěl - viz příspěvek "Manželův návrat".

Jsme tolik vděční za vše, co Bůh během této cesty udělal - za všechny změněné a požehnané lidské životy! Jen dokonalá a mocná Boží láska dokáže změnit lidské srdce a zlomit nadvládu smrti a temnoty. Jsme šťastní, že můžeme předávat Ježíše a vidět Ho vyvýšeného a oslaveného na každém místě! Moc se těšíme na vše, co Pán připravil pro další cesty! Následující je už za dveřmi :-)

Kázání evangelia na nábřeží

Tento muslim se po prožití Boží moci znovuzrodil

Skvělý čas s Vickym

Povídání o Ježíši na hotelu s Vickym a jeho muslimským kamarádem 

Tito mladí lidé slyšeli evangelium

Oslava Mohanových narozenin

Skvělý čas s Vickyho kolegy z práce a bratrancem z venkova

Muslim, který se znovuzrodil, přivedl následně dalších 18 muslimů k Ježíši (tady je několik z nich)

Náš známý (uprostřed) se svým bratrem, který se hodně zajímal o evangelium

 

A tady jsou i se svým tatínkem (muslimská rodina)

Prořezávání stromu :-)

Shromáždění u Vickyho 

Z venkova dorazil i Vickyho bratranec s maminkou - oba již znovuzrození

Tento Vickyho soused se znovuzrodil

Skvělý čas s Vickym, jeho bratrancem a kamarádem

Tato žena nosí na hlavě a dál předává těžký náklad (manžel jí dal větší finanční dar)

Tomuto chlapci manžel koupil pro něj nedostupný džus (už se z nábřeží znají nějakou dobu)

Požehnaný čas s Vickym a jeho kamarády

Další shromáždění u Vickyho

Teď už usměvavý Vickyho tatínek

Skvělý čas s Vickym a jeho kamarádem, který se už také znovuzrodil

Skvělý večer s Pratikem

Další večer strávený s Vickym a jeho kamarády

Naposledy s Mohanem

Naposledy u Vickyho